27.04.2018

SA Eesti Filmi Instituut otsib assistent-juhiabi

SA Eesti Filmi Instituudi (EFI) eesmärk on Eesti rahvusliku filmikultuuri säilitamine ja arendamine. Sihtasutus juhindub riiklikust kultuuripoliitikast ja filmivaldkonna arengusuundadest.

SA Eesti Filmi Instituut otsib
assistent-juhiabi

Assistent-juhiabiks sobiv kandidaat on kohusetundlik ja täpne, haldussuutlik, iseseisev, hea organiseerija, aktiivne ning väga hea suhtleja.

Tööülesannete hulka kuulub:

  • asutuse juhi ja nõukogu assisteerimine;
  • bürootöö korraldus;
  • filmialase info ja pressiteadete levitamine;
  • igapäevane dokumendihaldus;
  • arhiivi korrashoid.

Sobival kandidaadil on:

  • analüüsi- ja planeerimisoskus;
  • süstemaatiseerimise oskus;
  • head teadmised dokumendihaldusest;

  • üldteadmised filmivaldkonnast;
  • eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise keele oskus heal tasemel

Kasuks tuleb kõrgharidus ning varasem kultuurikorralduse kogemus.

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

Lisainfo: Birgit Pohlak birgit.pohlak@filmi.ee

Sooviavaldus koos elulookirjelduse ja motivatsioonikirjaga palume saata hiljemalt 18. maiks 2018 aadressile konkurss@filmi.ee.

Kalender

Uudised