20.07.2017

SA Eesti Filmi Instituut otsib raamatupidajat

SA Eesti Filmi Instituudi (EFI) eesmärk on Eesti rahvusliku filmikultuuri säilitamine ja arendamine. Sihtasutus juhindub riiklikust kultuuripoliitikast ja filmivaldkonna arengusuundadest.

Töötaja peamised tööülesanded:

 • igapäevase raamatupidamise korraldamine;
 • vastutab riikliku sihtasutuse Eesti Filmi Instituudi raamatupidamise eest lähtudes EV seadusandlusest, EV Kultuuriministeeriumi ja Rahandusministeeriumi määrustest, heast raamatupidamistavast, EFI raamatupidamise sisekorraeeskirjadest;
 • tagab aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava finants-majandusliku informatsiooni edastamise EFI juhatusele, EFI osakondade juhtidele, EFI nõukogule ja teistele vajalikele institutsioonidele; 
 • teostab EFI finantsolukorra ja rahavoogude analüüsi ning koostab aastapõhist eelarvet;
 • koostab EFI nõukogule kvartaalseid finantsaruandeid ja jälgib eelarve täitmist;
 • tagab andmete edastamise audiitorile.

Kandidaadilt ootame:

 • kõrgharidust;
 • töökogemust finantsvaldkonnast;
 • väga head eesti keele oskust kõnes ja kirjas ning soovitavalt heal tasemel inglise keele oskust;
 • heal tasemel arvuti kasutamise oskust ja eelnevat kogemust raamatupidamisprogrammiga;
 • ausust, täpsust, paindlikkust, kohusetundlikkust ja head suhtlemisoskust;
 • juriidilise valdkonna, hankeseaduste ja riigihalduse head tundmist.

Kandideerimisel tuleb kasuks:

 • avaliku sektori töökogemus;
 • avaliku sektori eelarve kujundamise ja finantsarvestuse põhimõtete tundmine.

Omalt poolt pakume:

 • vaheldusrikast ja huvitavat tööd;
 • kaasaegseid töötingimusi meeldivas töökeskkonnas;
 • konkurentsivõimelist palka.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel, hiljemalt 18. augustil.

Sooviavaldus koos elulookirjelduse ja motivatsioonikirjaga palume saata hiljemalt 27. juuliks 2017 kell 12:00 aadressile konkurss@filmi.ee. Kohtumine väljavalitud kandidaatidega toimub 31. juulil.

Eesti Filmi Instituut

Kalender

Uudised