EFI UUE MEEDIA TAOTLUSTE HINDAMISE KORD

EKSPERDID: 4
1) EFI peaprodutsent
2) EFI eelarveekspert
3) EFI-väline ekspert
4) EFI-väline ekspert

HINDAMISE KORD:
1) eksperdid analüüsivad
2) ekspertide arutelu, konsensusliku ettepaneku tegemine otsuseks
3) peaprodutsent sõnastab otsuse põhjenduse
4) otsuse allkirjastavad peaprodutsent ja EFI juhatuse liige

OTSUS:
Toetav koos summa nimetamisega või mitte toetav ja kirjalik põhjendus

HINDAMISKRITEERIUMID:
Kas projekti idee on originaalne, innovaatiline, mingil viisil eriline või oluline?
Missugused on valitud platvormid ning mil viisil platvormide valik on põhjendatud?
Kas projekti üldeesmärk ja platvormide eesmärgid on kirjeldatud ning teostatavad?
Kuidas juhitakse osasaajate liikumist ühelt platvormilt teisele?
Kui suured on planeeritud osasaajate arvud platvormide ja koguprojekti raames?
Kas taotlusele on lisatud audiovisuaalseid või muid lisamaterjale?
Kas projekti eelarve, rahastusplaan ja kavatsetud partnerite kaasamine on teostatavad?
Kas projektil on lähtuvalt meeskonna kogemustest väljavaateid jõuda püstitatud eesmärgini?

Kalender

Uudised