Vähemuskaastootmise toetust eraldatakse Eesti tootjale rahvusvahelise täispika mängufilmi, pika dokumentaalfilmi (alates 50 minutit) või animafilmi projektis osalemiseks tingimusel, et filmiprojekti peatootja ei ole Eestis registreeritud juriidiline isik ja Eesti vähemuskaastootjale kuuluvad filmi varalise õigused on proportsioonis tema osalusega projektis. Vähemuskaastootmise toetuse taotlemise õigus on Eestis registreeritud juriidilisel isikul, mille põhitegevusala on filmide tootmine.
Vähemuskaastootmise toetuse alaliigid on:
1) mängufilmi tootmistoetus;
2) dokumentaalfilmi tootmistoetus;
3) animafilmi tootmistoetus.

Kalender

Uudised