17.01.2023

Avatud on ülilühikeste filmide konkurss, tähtpäev on 1.veebruar

Eesti Filmi Instituut korraldab taaskord 1-minuti filmi ideekonkursi ja kavandite esitamise piiraeg on 1.veebruar 2023. Selle aasta teema on „Märk ja meel“ ja soov on jätkata visuaalse väljendusoskuse ja -erisuse otsinguid ülilühifilmis. Esitatud ideed peavad laekuma e-mailile konkurss@filmi.ee ja nende hulgast valitakse välja kuni 15 projekti. Tulemused selguvad 16. veebruariks ja filmid peavad olema valmis 1. juuniks 2023.
Kuidas filmiteema „Märk ja meel“ kajastub, on iga autori isiklik loominguline vabadus. Hea idee esitlus mahub ühele A4 leheküljele (kuni 2500 tähemärki) ning kirjeldab filmi sisu, kasutatavaid tehnikaid, valitud filmiliiki ning muud, mida konkursil osaleja peab vajalikuks ära märkida ning mis tema töö erakordsust esile toob. Üks inimene võib esitada maksimaalselt kolm filmiideed ja need tuleb esitada üksteisest eraldi. Selleks, et tagada ideekavandi anonüümsus kuni žürii otsuse tegemiseni, ei tohi olla kirjelduses viidet filmi autorile ega tema varasematele töödele. E-kiri, millega saadetakse filmiideed kirjeldav dokument manuses, peab sisaldama autori ja teostaja nime.
Kogu reeglistik on täpsemalt kirjas EFI kodulehel: https://filmi.ee/filmid/1-minutifilm-reeglid.

Konkurss on anonüümne ehk filmiideede avamisel ei tea žürii, kes selle taga toimetama hakkab. Selle lähenemise eesmärk on võimalikult vaba ideede ja lähenemiste käsitluse võimaldamine ning võimaliku eelarvamuse vältimine. Tähtis on idee ja teostuse kirjelduse selgus. Oodatud on kõik filmiliigid ja nende lõimumised, katsetused ning eksperimendid. Sisuliselt võib idee olla isegi tulevikus plaanitava pikema filmi visuaal-stseen, kuid igal juhul on raamiks ühe minuti piir ning professionaalne teostus, mis võimaldab filmi näidata nii kinos, tele-eetris kui ka voogedastuses.

„1-minutikonkurss on varasemalt toimunud kolm korda teemadel „Digiaasta“, „Keel ja keskkond“  ja „Keha ja keel“  Loominguline tõlgendus teemale „Märk ja meel“ on vaieldamatult autoripoolne vaatenurk ümbritsevale elule, kuid jätkuvalt on hindamisel oluliseks mõõdupuuks filmi kasutamise sobivus haridussüsteemis ehk selle sidumise võimalikkus õppes ainekavaga“ kinnitab konkursi eestvedaja Mikk Rand.

Konkursile laekunud ideede seast valib Eesti Filmi Instituudi ekspertidest koosnev žürii kuni 15 filmiideed, millele on tagatud 1200 eurone toetus ja see on 20% võrra suurem, kui eelnevatel aastatel. Žürii võib valida vähema arvu võidutöid, kui ideekonkursi tingimustele vastavaid kavandeid on vähem kui 15.

Eelmistel aastatel valminud 1-minuti filmid on ka praegu vaadatavad ning vabalt edasi jagatavad sotsiaalmeediaplatvormidel, ERR-i Jupiteris ning uues filmikeskkonnas ARKAADER.ee


Lisainfo:
Mikk Rand
Filmipädevuse ekspert
mikk@filmi.ee
hel: 510 0048

Kalender

Uudised