03.06.2021

Eesti Filmi Instituudi ideekonkursi „Ideede katel“ tähtaeg on 17. august 2021

Konkursi eesmärk on laiaulatuslik filmiideede korje uute mängufilmide, dokumentaalfilmide ja animafilmide loomiseks. Konkurss on platvorm ideede esitluseks, vahetuseks ja uute koostööpartnerite leidmiseks. Konkursi tähtaeg on 17. august 2021. a

Konkursile on oodatud täispikkade mängufilmide, täispikkade animafilmide ja täispikkade dokumentaalfilmide ideed. Filmiidee peab olema esitatud sünopsise vormis, mis on kuni kolme lehekülje pikkune dokument (kuni 5400 tähemärki koos tühikutega). Sünopsis kirjeldab oleviku vormis loo peamisi sündmusi, sisaldades tutvustust keskse idee ja olulisemate tegelaste kohta. Sünopsises peab olema ära märgitud filmi liik (mängu-, anima- või dokumentaalfilm). Sünopsiseid, mis on pikemad kui kolm lehekülge (st enam kui 5400 tähemärki koos tühikutega) žüriile ei esitata ning neid ei hinnata.

Autor võib esitada konkursile mitu filmiideed. Autor peab olema filmiidee sünopsise autoriõiguste omaja. Filmideede sünopsis ei tohi olla autoriõigusega kaitstava teose tuletatud teos, va juhul kui filmiidee sünopsise on loonud teose autoriõiguste omaja või sünopsis on loodud originaalteose autori nõusolekul.

Filmiideid hindab žürii, mille koosseisu kuuluvad Stsenaristide Gildi, Režissööride Gildi, Dokumentalistide Gildi, Animaliidu, Filmitoojate klastri, Kirjanike Liidu, EFI esindajad. Žürii liikmete nimekiri avaldatakse hiljemalt 1. juulil 2021. a.   

Filmideede hindamise mõõdupuuks on, kas filmiidee alusel on võimalik luua publikut kõnetav kõrgetasemeline Eesti film. Filmiideede hindamine toimub žürii poolt kollegiaalselt. Filmiideid hinnatakse ainult sünopsise alusel, autori varasemat filmialast haridust või kogemust ei võeta arvesse. Žürii ei pea põhjendama oma valikut ega andma tagasisidet autoritele. Žürii otsust ei saa vaidlustada.

Ideekonkursil valitakse välja kuni 20 filmiideed. Žürii võib valida vähem võidutöid, kui selgub, et ideekonkursi tingimustele vastavaid filmiideid on vähem.

Sünopsised tuleb edastada e-kirjaga, filmideed sisaldav fail peab olema lisatud pdf failiformaadis. Failis, mis sisaldab filmiidee sünopsist, ei tohi olla viidet autorinimele ega tema varasematele töödele. See on vajalik selle jaoks, et tagada ideede hindamisel autorite anonüümsus žürii jaoks.

Konkursi võitjatega sõlmitakse litsentsileping, mille alusel saab EFI õiguse teha sünopsised veebis kättesaadavaks filmivaldkonna esindajatele.

Tasu žürii poolt valitud filmiidee eest on 1000 eurot. EFI tasub antud summalt tulumaksu.

Filmiideede sünopsiseid ei avaldata avalikus veebis. EFI teeb võiduideede sünopsised kättesaadavaks produtsentidele, filmitootjatele, režissööridele ja teistele filmivaldkonna esindajatele. Filmiideede sünopsiste kasutamine (sh tasustamine) stsenaariumite ja filmide loomiseks lepitakse autori ja filmitootjate vahel kokku eraldi.

Filmiidee tuleb saate e-kirjaga aadressile konkurss@filmi.ee hiljemalt 17. augustil 2021. a.
Ideekonkursi tulemustest teavitatakse konkursist osavõtjaid hiljemalt 26. oktoobril 2021. a.

Kalender

Uudised

Eurimages toetas kolme Eesti filmi

Euroopa Nõukogu filmifond Eurimages andis eelmisel nädalal toetused kolmele Eesti filmile. Režissöör Rainer Sarneti „Nähtamatu võitlus“ sai 360 000 eurot, Triin Ruumeti „Tume paradiis“ 150 000 eurot ning Leedu-Eesti-Bulgaaria koostöös sündiv dokumentaalfilm „Irena“ 112 000 eurot.
Loe lisa