Avatud on ülilühikeste filmide konkurss

Eesti Filmi Instituut korraldab taas 1-minuti filmi ideekonkursi, mille teema on „Keel ja keskkond“. Esitatud ideede hulgast välja valitud projektid selguvad 18. märtsiks ja filmid peavad saama valmis 1. juuniks 2021.

Idee esitlus peab mahtuma ühele A4 leheküljele (kuni 2000 tähemärki), kirjeldama filmi sisu, valitud filmiliiki või tehnikat ning muud, mida konkursil osaleja peab vajalikuks ära märkida. Üks inimene võib esitada maksimaalselt kolm filmiideed. Selleks, et tagada ideekavandi anonüümsus kuni žürii otsuse tegemiseni, ei tohi olla kirjelduses viidet filmi autorile ega tema varasematele töödele. E-kiri, millega saadetakse filmiideed kirjeldav fail, peab sisaldama autori ja teostaja nime.

Filmiidee autoril peab olema varasem filmiloomise kogemus. Seda tõendab asjaolu, et ideekonkursile esitatud teose autoril on vähemalt üks filmialane märge Eesti Filmi Andmebaasis.

Konkurss tuleb anonüümne ehk filmiideede avamisel ei tea žürii, kes selle taga toimetama hakkab. Selle lähenemise eesmärk on võimalikult vaba ideede ja lähenemiste käsitluse võimaldamine ning võimaliku eelarvamuse vältimine. Tähtis on idee ja teostuse kirjelduse selgus.

Oodatud on kõik filmiliigid ja nende lõimumised, katsetused ning eksperimendid. Ainsaks raamiks on ühe minuti piir ning professionaalne teostus, mis võimaldab filmi näidata nii kinos, tele-eetris kui ka voogedastuses.

2021. aasta konkursi ühine nimetaja on „Keel ja keskkond“, aga loominguliselt tõlgendab iga autor antud vaatenurka ümbritsevale elule nii nagu temale sobib. Hindamisel on oluliseks mõõdupuuks filmi kasutamise sobivus haridussüsteemis ehk selle sidumise võimalikkus õppes ainekavaga.

Konkursile laekunud ideede seast valitakse 15 filmiideed, millele on tagatud 1000€ toetus.

Ideekonkursi võitjatega sõlmitakse ideekavandi alusel loodud filmide kasutamiseks litsentsilepingud Creative Commons Attribution CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Ideekonkursil osalev autor peab arvestama sellega, et Creative Commons litsents võimaldab filmi ilma piiranguteta levitada kõigil tehnilistel platvormidel (televisioon, kaabellevi, voogedastus jne) ning autor, näitlejad ega filmitootja ei saa filmi levitamise eest täiendavat tasu.

Ideekonkursil valitakse välja kuni 15 filmiideed. EFI võib valida väiksema arvu võidutöid, kui selgub, et ideekonkursi tingimustele vastavaid ideekavandeid on vähem kui 15.

Filmiidee tuleb saata e-kirjaga aadressile konkurss@filmi.ee  
Ideekonkurssi tähtaeg on 1. märts 2021.
Ideekonkursi võitjate väljakuulutamine toimub 18.märts 2021
Ideekavandi alusel valmivate filmide valmimise tähtaeg on hiljemalt 1. juuni 2021.

Auhinnafond on 4500 eurot, mis jagatakse 15 filmiidee vahel (üks filmiidee 300 eurot ).
Ideede alusel valminud filmide Creative Commons litsentsi eest tasub EFI 700 eurot iga filmi eest. Eraisikult litsentsi ostmisega kaasneva tulumaksu tasub EFI.

Filmitootmise eelarvet ja aruannet esitama ei pea. Ideekonkursi alusel valminud filmide litsentsileping loetakse sõlmituks hetkest, kui filmi esitatakse EFI-le koos Creative Commons litsentsiga. 


Konkursi žürii:
Mikk Rand (esimees), Peep Pedmanson, Filipp Kruusvall, Mirjam Mikk

Konkursi nõuded:
- filmi idee/kavand esitatakse konkursile eesti keeles

Valminud filmi tehnilised nõuded:
- filmi pikkus koos tiitritega on 1 minut (60 sekundit)
- filmi esitleb EESTI FILMI INSTITUUT, logo filmi alguses äratuntava pikkusega (~ 2")
- filmi tiitrites peab sisalduma viide õigustele "Creative Commons Attribution CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)"
- filmi tiitrites on märgitud valmimise aasta - 2021

Valminud film esitatakse EFIsse kolmes formaadis:
- originaal kokkusalvestus prores failitüüp, milles film tehtud (arhiivi)
- HD TV ja BR formaadile sobituv film suuruses 1920*1080 pix
- DCP formaadis 2K (nõutud); võib 4K lisaks, kui filmitud kaadrireso võimaldab
- pildis kasutatav heli ja tekst vastab keeleseadusele (kui filmis on nn loomulik võõrkeelsus, siis on film varustatud eestikeelsete subtiitritega, filmi üld-tiitrid on eesti keeles)
- heli vastavalt filmi kontseptsioonile (mono, 2.0 , 2.1 , 5.1 , 7.1 )
- NB! filmi värvikorrektsioon on esitamiseks teostatud vastavate filmiformaatide kohaselt - HD failitüüp TV ning DCP kino jaoks

Filmiga koos tuleb esitada (pressi materjal):
- 3-7 fotot/pilti
- filmi tunnuslause
- viide või paarilauseline lühikirjeldus filmi tehnikale
- filmiga seotud tegijate/organisatsioonide täisnimekiri
- filmitegija kommentaar filmi valmimise protsessist, mida saab kasutada filmi ja kogu 1-minutifilmi konkursi kajastamisel (ei ole nõutud, kuid soovitatav!)

Filmi valmimisel ja üleandmisel EFIle esitab filmitegija antud andmed ka samas Eesti Filmi andmebaasi. Andmete lisamine EFIS' toimub juunis 2021.

Filmitegijal on õigus oma filmi esitada erinevatele festivalidele, EFI on siinkohal abiks.

Kalender

Uudised