22.03.2022

Riigivanem August Rei Sihtasutus koostöö Eesti Filmi Instituudiga kuulutavad välja mängufilmi stsenaariumi konkursi

Riigivanem August Rei Sihtasutus koostöö Eesti Filmi Instituudiga kuulutavad välja riigimehe, diplomaadi vabadusvõitleja ja revolutsionääri August Rei elust kõneleva mängufilmi stsenaariumi konkursi.

Eesmärk

Konkursi eesmärk on mängufilmi kaudu mõtestada ja väärtustada August Rei pärandit ja elutööd. August Rei oli üks Eesti rahvusväeosade loojaid, Eesti esimese parlamendi Asutava Kogu esimees, Ajutise Valitsuse asepeaminister, Riigikogu esimees, riigivanem, välisminister, Tallinna linnavolikogu juhataja, suursaadik Moskvas ja Eesti eksiilvalitsuse pikaaegne juht, peaminister vabariigi presidendi ülesannetes – nendele tiitlitele on Eesti ajaloos väga vähestel samaväärset vastu panna. Võib öelda, et August Rei oli Eesti riigi looja ja hoidja.

Loodav stsenaarium ei pea katma kõiki loetletud August Rei rolle, vaid otsima kunstilist lahendust, mis näitab August Rei olulisust Eesti ajaloos.

Treatment

Konkursile tuleb esitada mängufilmi laiendatud esildis ehk treatment, mis on filmiloo kronoloogiline, stseen stseeni haaval esitatav narratiivne kokkuvõte loost, mis võib sisaldada minimaalsel määral ka dialoogi. Esildise pikkus on tavaliselt 10 – 15 lehekülge. Esildis on kirja pandud oleviku vormis ning keskendub sellele, mida vaatajal on võimalik ekraanil näha ja kuulda.

Zürii

Esildisi hindab žürii, mille koosseisu kuuluvad Eesti Filmi Instituudi, Riigivanem August Rei Sihtasutuse ja filmivaldkonna esindajad. Žürii liikmete nimekiri avaldatakse hiljemalt 30. augustil 2022. a.

Esildiste hindamise mõõdupuuks on, kas selle alusel on võimalik kirjutada kõrgetasemeline publikut kõnetav mängufilmi stsenaarium. Esildiste hindamine toimub žürii poolt kollegiaalselt. Žürii ei pea põhjendama oma valikut ega andma tagasisidet autoritele. Žürii otsust ei saa vaidlustada.

Konkursil valitakse välja üks võiduesildis. Žürii võib jätta võitja välja kuulutamata, kui selgub, et konkursi tingimustele vastavaid esildisi ei olnud.

Auhind

Žürii valitud võiduesildise autor saab rahalise stipendiumi 4 000 eurot. Stipendium summa tuleb summa tuleb Presidendi Kultuurirahastult ja selle maksab võitjale välja Riigivanem August Rei Sihtasutus.

Esildise alusel mängufilmi stsenaariumi loomiseks sõlmib Riigivanem August Rei Sihtasutus konkursi võitjaga täiendavalt stipendiumilepingu mahuga kuni 10 000 eurot.

Korraldusinfo

Esildised tuleb saata e-kirjaga aadressile konkurss@filmi.ee hiljemalt 4. oktoobril 2022. a. Esildist sisaldav fail peab olema lisatud PDF-failiformaadis. Esildises tuleb ära märkida autori nimi.  

Konkursi tulemustest teavitatakse konkursist osavõtjaid hiljemalt 8. novembril 2022. a.

Kirjutamisel on abiks:

1) August Rei autobiograafia "Mälestusi tormiselt teelt", esmatrükk 1961 Stockholm. Kordustrükk Eesti Päevaehe Eesti Mälu sarjas 2010.a.
2) Monograafia „August Rei – Eesti riigimees, poliitik, diplomaat” koostanud ajaloodoktor Jüri Ant, 2012 Tallinn.

3) Jaak Lõhmuse dokumentaalfilm „August Rei”, esmaeeter ETV-s 2006; https://arhiiv.err.ee/vaata/174429

4) Hillar Palametsa „Ajalootund” Raadio 2, aastast 2006; https://arhiiv.err.ee/vaata/ajalootund-r2-s-ajalootund-r2-s-120-aastat-august-rei-sunnist-malestusi

5) Animatsioon "Riigilooja August Rei" 2021: https://jupiter.err.ee/1608469790

Lisainfo:
Piret Tibbo-Hudgins
EFI peaprodutsent
e-post: piret@filmi.ee

Kalender

Uudised

Maria Faustist valmib portreefilm

Oktoobris valmiv dokumentaalfilm „Machina Faust“ heidab pilgu andeka muusiku ja helilooja, saksofonist Maria Fausti ellu. Film jälgib lähedalt kolme teose sündi ning sedagi, kuidas peegelduvad loomingus Maria isiklikud läbielamised. 
Loe lisa