EFI EKSPERIMENTAALFILMI TAOTLUSTE HINDAMISE KORD

EKSPERDID: 4
1) EFI peaprodutsent
2) EFI eelarveekspert
3) EFI-väline ekspert
4) EFI-väline ekspert

HINDAMISE KORD:
1) eksperdid analüüsivad
2) kohtumine filmitegijatega
3) ekspertide arutelu, filmi ja selle teostuse tugevate ja nõrkade külgede selgitamine, konsensusliku ettepaneku tegemine otsuseks
4) peaprodutsent sõnastab otsuse põhjenduse

OTSUS:
Toetav koos summa nimetamisega või mitte toetav ja kirjalik põhjendus

HINDAMISKRITEERIUMID:
Kas filmi idee on originaalne ja uuenduslik?
Kas ja mil viisil kasutatakse filmis ebatraditsioonilisi või eksperimentaalseid vorme, uuenduslikku narratiivi või dramaturgiat, teiste kunstiliikide sümbioosi filmikunstiga, uusi võtteid tehnilistes lahendustes ja esteetikas vmt?
Mis on filmi teema või sõnum? Kas autoril on õnnestunud selle avamine usutaval ja kompleksel moel?
Kuidas režissööri visioon avab filmi teemat ja tema motivatsiooni filmi teha?
Kas projektile lisatud visuaalsed materjalid toetavad režissööri visiooni?
Millised on taotleja ja loomingulise meeskonna filmialased kogemused?
Kas projekti tootmise ajakava vastab loomingulistele kavatsustele?
Kas projekti eelarve vastab loomingulistele valikutele?
Missugune on rahastusplaani struktuur?
Kas partnerite ja kaasrahastajatega on sõlmitud lepingud ja kinnituskirjad?
Missugune on filmi levi ja/või festivalide potentsiaal? 

Kalender

Uudised