EKSPERIMENTAALFILMI TOOTMISE TOETUS
Eksperimentaalfilm on vaba pikkusega film, milles kasutatakse filmikunsti väljendusvahendite ebatraditsioonilisi vorme, muuhulgas uuenduslikku narratiivi või dramaturgiat, teiste kunstiliikide sümbioosi filmikunstiga, uusi võtteid tehnilistes lahendustes või esteetikas vmt. Kui eksperimentaalfilm on mõne muu projekti (meedia, kunst, teater vmt) osa, peab see film olema esitletav ja vaadatav ka iseseisva filmiteosena.

Eksperimentaalfilmi taotluse lisad
Filmi pealkiri eesti ja inglise keeles, žanr, pikkus, värviline/must-valge, ekraaniformaat, filmimise formaat, heliformaat, esituskoopia kandja, sisu 1-2 lausega kuni 200 tähemärki koos vahedega (avalikuks kasutamiseks)
Autorite (stsenarist, režissöör, operaator, kunstnik, helilooja) ja produtsentide CV-d või lingid EFIS andmebaasi
Tootmise ajakava
Tootmise koond- ja detailne eelarve ning rahastusplaan
Sünopsis (kuni 1800 tähemärki)
*Stsenaarium
*Režissööri visioon (motivatsioon ja teema, struktuur, karakterid, visuaalne lahendus)
*Kujunduskavandid ja stiilinäited
*Näitlejad (nimed, fotod)
*Võttekohad (nimetused, fotod)
Peaprodutsendi kommentaar (tegevused, ajakava, eelarve, rahastamisplaan, omapanus)
Turundus- ja leviplaan (kasutada EFI koostatud turundus- ja leviplaani näidist)
Kirjalike kokkulepete koopiad (autorilepingud, näitlejate lepingud, õiguste lepingud, kaastootmislepingud, finantseerimislepingud)
Treiler (olemasolul)

*Stsenaarium, režissööri visioon, kujunduskavandid ja stiilinäited, näitlejad ja võttekohad võivad olla esitatud ühe dokumendina.

Kalender

Uudised