20.10.2022

Eesti Filmi Instituudi juhina jätkab Edith Sepp

Eesti Filmi Instituudi nõukogu otsustas oma 19.10.2022 istungil kuulutada häälteenamusega EFI juhatuse liikme konkursi võitjaks Edith Sepa, pidades tema visiooni ja kavandatavaid tegevusi filmivaldkonna arendamiseks täielikumaks ja kaalukamaks.
Märtsis 2023, mil Edith Sepa kolmas ametiaeg EFI juhina algab, vahetub EFI peaekspert ja luuakse mängufilmide eksperdi ametikoht, mis tagab rotatsiooni nendel ametikohtadel, kes vahetult vastutavad ja otsustavad toetuste jagamise üle.
 
Samal ajal otsustas nõukogu teha Kultuuriministeeriumile ettepaneku muuta EFI põhikirja ja piirata EFI juhatuse liikme volitused edaspidi kahe järjestikuse ametiajaga.
 
Hagi Šein
EFI nõukogu esimees

Kalender

Uudised