02.10.2017

Eesti Filmi Instituut korraldab konkursi juhi leidmiseks

SA Eesti Filmi Instituudi (EFI) eesmärk on Eesti rahvusliku filmikultuuri säilitamine ja arendamine.Seoses SA Eesti Filmi Instituudi (edaspidi EFI) juhatuse liikme tähtajalise
lepingu lõppemisega 25. märtsil 2018 korraldab EFI avaliku konkursi

JUHATUSE LIIKME/JUHATAJA
leidmiseks.

Juhatuse liikme/juhataja ülesanne on esindada sihtasutust,
tagada põhikirja ja tegevuskava eesmärkide täitmine
ning vastutada finantstegevuse eesmärgi- ja õiguspärasuse eest.

Ootame kandidaate kellel on:

 • kõrgharidus
 • vähemalt 3-aastane organisatsiooni juhtimise kogemus
 • strateegia/arengukava koostamise kogemus
 • tugev algatus-, analüüsi- ja vastutusvõime
 • rahvusvahelise koostöö kogemus
 • hea suhtlemis- ja väljendusoskus
 • riigikeele valdamine kõrgtasemel
 • väga hea inglise keele oskus

Ametikohale kandideerijal palume esitada järgmised dokumendid:

 • motiveeritud avaldus
 • CV
 • kirjalik visioon Eesti filmivaldkonna arengust aastani 2023 koos võimalike ettepanekutega EFI filmitoetuste süsteemi kaasajastamiseks (kuni 2 lk)
 • kõrgharidust tõendava dokumendi koopia

Juhatuse liige/juhataja asub ametisse eelduslikult 26. märtsil 2018.
Volituste kestus on 5 aastat.

Allkirjastatud avaldused palume esitada hiljemalt 31. oktoobriks 2017 kella 16.00-ks
SA Eesti Filmi Instituudile e-posti aadressil Birgit.Pohlak@filmi.ee või paberkandjal Uus 3, Tallinn 10111 (suletud ümbrikus, märgusõnaga „Juhatuse liikme/juhataja konkurss“).

SA Eesti Filmi Instituut www.filmi.ee

Kalender

Uudised

Ülipopulaarne „Klassikokkutulek 2“ purustas avanädalavahetuse rekordi!

Eesti ühe armastatuima kinohiti huumorist pakatav järg “Klassikokkutulek 2: Pulmad ja matused” tõi kinodesse tagasi kolm kooliaegset sõpra – Mardi, Andrese ja Toomase. Lisaks neile aga ka kogunisti 49432 silmapaari, kes jätsid avanädalavahetusel kinokassadesse 299860 eurot, mida on rohkem, kui ükski kodu- või välismaine film seni ühe nädalavahetusega saavutanud on.
Loe lisa