1997. aastal loodi Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi eestvedamisel ka Eestisse filmifond Eesti Filmi Sihtasutus, mis suunas ja jagas riiklikku filmieelarvet. Filmitööstuse areng, tehnoloogilised muutused ja rahastamissüsteemide mitmekesistumine nõudsid aga laiemat lähenemist kogu valdkonnale. Seepärast reorganiseeriti filmifond 2013. aastal Eesti Filmi Instituudiks (EFI).

Juriidiliselt on EFI riiklik sihtasutus, mille põhifinantseerija on Kultuuriministeerium. Instituudil on kolm peategevust: filmivaldkonna arendus ja turundus, filmide tootmine ja filmipärandi eest hoolitsemine. EFI eesmärk on olla avatud ja kättesaadav filmitegijatele, seista selle eest, et film säiliks Eesti kultuuri osana, ning muuta Eesti film rahvusvaheliselt nähtavamaks ja konkurentsivõimelisemaks.

EFI struktuuris on eraldi tütarettevõte Tallinnfilm OÜ, mis toimetab peavoolu filmidele alternatiivi pakkuva kinona, ja programmi „Loov Euroopa MEDIA“ kontaktpunkt, mis vahendab teavet Euroopa Liidu toetuste ja koolitusvõimaluste kohta filmivaldkonnas.

 

Kalender

Uudised