LOOV EUROOPA MEDIA EESTI

Loov Euroopa on Euroopa Komisjoni programm, mille eesmärk on edendada kultuuri- ja audiovisuaalteoste ning loovisikute piiriülest liikuvust ning soodustada innovatsiooni ja uute ärimudelite väljatöötamist. Loov Euroopa koondab enda alla Kultuuri ja MEDIA alaprogrammid.
MEDIA on 1991. aastal ellu kutsutud programm, mis vahendab filmivaldkonnale Euroopa Liidu toetusrahasid. Lühend MEDIA tuleneb prantsusekeelsest väljendist Measures pour Encourager Development de l’Industrie Audiovisuelle, mis eesti keeles tähendab audiovisuaaltööstuse arengut edendavad meetmed. Nüüdseks on MEDIA programm säilitanud oma kaks olulisemat toetusliini: filmiprojektide arendus ja valmisfilmide levitamine, jättes tootmistoetused riiklike filmifondide hoolde. Toetusskeemid on ka filmifestivalide ja filmiturgude korraldamiseks ning koolitusprogrammide läbiviimiseks. Uute suundadena toetatakse 2014. aastast ka publiku kaasamise ja videomängude arendamisega seotud projekte.

Kalender

Uudised