Avatud on ülilühikeste filmide konkurss, tähtpäev on 1.veebruar

Eesti Filmi Instituut korraldab taaskord 1-minuti filmi ideevõistluse ja kavandite esitamise piiraeg on 1.veebruar 2023.
Selle aasta teema on "Märk ja meel" ning soov on jätkata visuaalse väljendusoskuse ja -erisuse otsinguid ülilühifilmis. 
Esitatud filmikavand(id)/-idee(d) tuleb saata aadressile konkurss@filmi.ee.
Esitatud kavandite hulgast välja valitud kuni 15 projekti selguvad 16. veebruariks ja filmid peavad olema valmis ning üle antud 1. juuniks 2023.
Konkursile laekunud ideedele ja hilisemalt valminud filmidele on tagatud 1200€ toetus.

1-minutifilmi põhimäärus /statuut/
ehk filmivõistluse nõuded

* Konkurss on anonüümne: filmiideede avamisel ei tea žürii, kes on nende esitajad. Anonüümsus annab tegijaile võimaluse kõige vabamaks eneseväljenduseks ja hoiab ära žürii võimalikud eelarvamused. Tähtis on, et filmiidee ja teostuse kirjeldus oleks selge

* Filmi idee/kavand esitatakse konkursile eesti keeles

* Idee esitlus peab mahtuma ühele leheküljele (kuni 2500 tähemärki) ja kirjeldama:

 • filmi sisu
 • valitud filmiliiki või tehnikat
 • filmi tunnuslauset
 • muud infot, mis määrab filmi olemuse.

* Üks inimene võib esitada maksimaalselt 3 (kolm) filmiideed. Ideed tuleb esitada eraldi.

* Ideekavandid tuleb edastada e-kirjaga aadressile konkurss@filmi.ee, filmideed sisaldav fail peab olema lisatud pdf failiformaadis. Failis, mis sisaldab filmiidee sünopsist, ei tohi olla viidet autorinimele ega tema varasematele töödele. See on vajalik selle jaoks, et tagada ideede hindamisel autorite anonüümsus žürii jaoks. Eraldi e-kiri, teemareal viide filmiideele, peab sisaldama autori ja/või teostaja nime.

* Filmiidee autoril peab olema varasem filmiloomise kogemus. Seda tõendab asjaolu, et ideekonkursile esitatud teose autoril on Eesti Filmi Andmebaasis https://efis.ee vähemalt üks filmialane märge režissööri, operaatori, kunstniku, monteerija või produtsendina.

* Konkursile laekunud ideede seast valitakse kuni 15 filmiideed, millele on tagatud 1200€ toetus.

* Välja valitud filmide ideede esitajatega sõlmib Eesti Filmi Instituut tasustamise lepingud, millest 300€ makstakse idee/kavandi esitajale kohe auhinnarahana ja teises osas 900€ teose litsentsitasuna peale filmi valmimist ning selle nõuetekohast esitamist Eesti Filmi Instituuti ning varundamist Eesti Filmi Andmebaasis ja Rahvusarhiivi filmiarhiivis .

* Välja valitud idee põhjal valminud filmi tehnilised nõuded:
- filmi pikkus koos tiitritega on 1 minut (60 sekundit)
- filmi esitleb EESTI FILMI INSTITUUT, logo filmi alguses äratuntava pikkusega (~ 2")
- filmi tiitrites peab sisalduma viide õigustele "Creative Commons Attribution CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)"
- filmi tiitrites on märgitud valmimise aasta

* Valminud filmi tehnilised nõuded, mis esitatakse Eesti Filmi Instituuti:

 • Originaal kokkusalvestus /MASTER prores failitüüp, milles film tehtud (arhiivi)
 • kinoformaat ehk DCP - 2K (nõutud); võib 4K lisaks, kui filmitud kaadrireso võimaldab
 • HD (TV ja BR) formaadile sobituv film suuruses 1920*1080 progressive square pix (1.0), minimum 16 Mbps
 • pildis kasutatav heli ja tekst vastab keeleseadusele (kui filmis on nn loomulik võõrkeelsus, siis on film varustatud eestikeelsete subtiitritega, filmi üld-tiitrid on eesti keeles)
 • heli vastavalt filmi kontseptsioonile (mono, 2.0 , 2.1 , 5.1 , 7.1 ) ning on korrigeeritud vastavalt eri pildiformaadile näiteks kinos vöi tele-eetris esitamiseks
 • muusikaleht autorite ja lugude loeteluga ning pikkustega (kui filmis on kasutatud muusikat)
 • dialoogileht (kui filmis on dialoog)
 • tõlge inglise keelde: subtiitrid digitaalset n. srt ja dialoogileht (kui filmis on dialoog)
 • filmi värvikorrektsioon on esitamiseks teostatud vastavate filmiformaatide kohaselt - HD failitüüp TV/BR ning DCP kino jaoks

* Filmiga koos tuleb esitada (materjal pressile):

 • 3-7 fotot/pilti
 • viide või paarilauseline lühikirjeldus filmi tehnikale
 • filmiga seotud tegijate/organisatsioonide täisnimekiri
 • filmitegija kommentaar filmi valmimise protsessist, mida saab kasutada filmi ja kogu 1-minutifilmi konkursi kajastamisel (ei ole nõutud, kuid soovitatav!)
 • FILMI TUNNUSLAUSE

Filmi valmimisel ja üleandmisel EFI-le esitab filmitegija antud andmed ja filmi hiljemalt 01.juuni 2023 Eesti Filmi Andmebaasi efa@efa.ee ning Rahvusarhiivi filmiarhiivi, kontakt jarmo.nagel@ra.ee . Vastav filmide ja andmete üleandmise kinnituskiri Andmebaasi ja Rahvusarhiivi poolt tagab filmi rahastuse väljamaksmise.
Andmete lisamine EFIS' toimub võistluse toimumise aasta juunikuus.

Filmitegijal on õigus oma filmi esitada erinevatele festivalidele, EFI on siinkohal abiks.
Filmid lisatakse peale maailmaesilinastust vabalt vaatamiseks filmikeskkonda ARKAADER.ee

Lisainfo:

Mikk Rand
Filmipädevuse ekspert
mikk@filmi.ee
510 0048

Kalender

Uudised