TV MINISARJA TOETUS
Toetust antakse:
1) 4 – 13 osalise tv-minisarja (draama-, anima- või dokumentaalsari) arendamiseks;
2) 4 – 13 osalise tv-dokumentaalsarja järeltootmiseks projektile, mis on EFI-lt eelnevalt saanud dokumentaalfilmi tootmistoetuse.

TV-minisarja toetuse taotluse lisad
TV-minisarja pealkiri eesti ja inglise keeles, žanr, osade arv, osa pikkus; sisu 1-2 lausega kuni 200 tähemärki koos vahedega (avalikuks kasutamiseks)
Autorite ja produtsentide CV-d või lingid EFIS andmebaasi
Arenduse ajakava
Arenduse koond- ja detailne eelarve ning rahastusplaan
Sarja piibel, sh kogu sarja sünopsis 1 lk; tegelaste karakteristikad 1 lk; kõikide osade sünopsised 1 lk/osa; soovi korral visuaalia
1. osa stsenaarium
Visuaalia (stiilinäited, kavandid, mood board, treiler) 
Peaprodutsendi kommentaar (tegevused, ajakava, eelarve, rahastamisplaan, omapanus)
Kirjalike kokkulepete koopiad (autorilepingud, õiguste lepingud, huvikirjad, kaasfinantseerimislepingud, telekanalite huvi- ja kinnituskirjad)
Treiler (olemasolul)

Kalender

Uudised