EESTI FILMI INSTITUUT

Eesti Vabariik 100 audiovisuaalteoste toetusprogrammi
toetuste eraldamise eeskiri

EV Riigikantselei on loonud Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamiseks audiovisuaalteoste toetusprogrammi (edaspidi Eesti Vabariik 100), mida haldab Eesti Filmi Instituut (edaspidi EFI).

Eesti Vabariik 100 toetuse eraldamisel juhindutakse EFI toetuste eraldamise eeskirjast, v.a. juhul kui käesolev eeskiri sätestab teisti. 

  1. ÜLDSÄTTED

1.1. Eesti Vabariik 100 toetusi eraldatakse täispikkade mängufilmide, täispikkade animafilmide, dokumentaalfilmide ja draamasarjade loomiseks.

1.2. Eesti Vabariik 100 toetuste liigid on stsenaariumitoetus, arendustoetus, tootmistoetus ja levitoetus.

1.3. Eesti Vabariik 100 projekte hinnatakse esmalt ideekonkurssidel, mille tingimused, tähtajad ja žüriide koosseisud avaldatakse EFI veebilehel.

1.4. Ideekonkursil valitud projektile on võimalik esitada toetuse taotlus vastavalt EFI toetuse eraldamise eeskirjale ja Eesti Vabariik 100 toetusprogrammi tingimustele.

1.5. Eesti Vabariik 100 toetust ei saa taotleda projektidele, mis ei ole läbinud Eesti Vabariik 100 ideekonkursse.

1.6. Eesti Vabariik 100 toetuste taotluste esitamise tähtajad ja tingimused avaldatakse EFI veebilehel.  

  1. FILMIDE TOOTMINE

2.1. Eesti Vabariik 100 toetus mängufilmile, animafilmile, dokumentaalfilmile ja draamasarjale on kuni 95% koondeelarvest ja tegelikest kuludest.

2.2. Eesti Vabariik 100 stsenaariumitoetuse ja arendustoetuse summa arvestatakse projekti edasisel finantseerimisel tootmistoetuse summa sisse.

2.3. Eesti Vabariik 100 toetuse saaja on kohustatud kulutama majandustegevusele Eestis vähemalt 50% sellele projektile eraldatud Eesti Vabariik 100 toetusest.

2.4. Kui Eesti Vabariik 100 toetuse osakaal on projekti lõpparuande järgi suurem kui 95%, siis vähendatakse toetust piirmäära ületanud summa võrra ning toetuse saaja peab tagastama EFI-le vastava summa.

2.5. Eesti Vabariik 100 toetuse saaja on kohustatud järgima käesoleva eeskirja p. 3 esitatud Eesti Vabariik 100 filmi ja draamasarja promotsiooni juhiseid.

  1. EESTI VABARIIK 100 FILMI JA DRAAMASARJA PROMOTSIOONI JUHISED

3.1. Algustiitrid
Esimene algustiiter peab olema Eesti Vabariik 100 animeeritud logo ja tekst „Film (sari) on valminud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks“. Keeleversioonidel peab tekst „Film (sari) on valminud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks“ olema märgitud vastava keele subtiitriga.
Algustiitri kestus peab olema vähemalt 3 sekundit.

3.2. Lõputiitrid
Enne ©-lõputiitrit peab olema tekst „Film (sari) on valminud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks“.

3.3. Reklaamtrükised
Reklaamtrükistel (plakat jmt) peab olema selgelt välja toodud Eesti Vabariik 100 logo ja tekst „Film (sari) on valminud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks“.
Väikestel materjalidel (flaier, kleeps jmt) võib kasutada ainult logo.

3.4. Veebileht, rist- ja transmeedia
Veebileheküljel, sotsiaalmeedia kontodel ja muudes filmi või sarja tutvustavates kohtades peab olema selgelt välja toodud Eesti Vabariik 100 logo ja tekst „Film (sari) on valminud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks“.

3.5. Lühikesed treilerid (kuni 30 sekundit)
Esimene algustiiter peab olema Eesti Vabariik 100 logo. Algustiitri kestus on vähemalt 2 sekundit.

3.6. Pikad treilerid (alates 31 sekundit)
Esimene algustiiter peab olema Eesti Vabariik 100 animeeritud logo ja tekst „Film (sari) on valminud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks“. Keeleversioonidel peab tekst „Film (sari)  on valminud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks“ olema märgitud vastava keele subtiitriga.
Algustiitri kestus peab olema vähemalt 3 sekundit.

3.7. DVD, Bluray
Ümbrise esikaanel peab olema selgelt välja toodud Eesti Vabariik 100 logo ja tekst „Film (sari) on valminud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks“.
Nõue kehtib ka muude infokandjate osas, mis on mõeldud teose avalikuks levitamiseks.

3.8. Meedia teavitamine
Kõikides meediale edastatavates materjalides (pressiteated, artiklid, kutsed jmt) peab olema selgelt välja toodud tekst „Film (sari) on valminud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks“.
Filmi või sarja valmimist Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks tuleb alati ära märkida ka suulistes intervjuudes.

3.9. Promoüritused
Vastavalt ürituse formaadile peab selgelt välja tooma Eesti Vabariik 100 logo ja teksti „Film (sari) on valminud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks“.
Viiteid saab lisada ürituste kutsetele, plakatitele või muudele infokandjatele, mis on ürituse külastajatele nähtavad.

3.10. Kooskõlastamine
Kujundused tuleb kinnitada eelnevalt Eesti Vabariik 100 kommunikatsioonijuhiga. Kommunikatsiooni- ja turundusplaanide ning meediakajastustega tuleb kursis hoida Eesti Vabariik 100 kommunikatsioonijuhti.

3.11. Keeleversioonid
Punktides 3.1. kuni 3.9 loetletud tingimused kehtivad nii eestikeelsetele kui ka muukeelsetele materjalidele. 

Kinnitatud EFI nõukogu otsusega 07.12.2016

TEE EV100 lisa allalaadimiseks

Kalender

Uudised