Üritustoetusi eraldatakse:
1) filmiürituste korraldamiseks;
2) filmiturgudel ja -festivalidel osalemiseks;
3) festivalikoopiate ja turundusmaterjalide tegemiseks;
4) Eesti filmikultuuri arengut soodustavate projektide ja algatuste teostamiseks.
Üritustoetuse taotlemise õigus on Eestis registreeritud juriidilisel isikul.

Kalender

Uudised