Täienduskoolitus- ja haridustoetusi eraldatakse:
1) filmialaseks täienduskoolituseks;
2) koostöös BFM-iga filmialase hariduse edendamiseks.
Täienduskoolitus- ja haridustoetuse taotlemise õigus on Eestis registreeritud juriidilisel isikul.

Kalender

Uudised